Polski Ład 2.0 – zmiany w przepisach podatkowych już od 1. lipca 2022. Sprawdź, co się zmieni!

Już po raz trzeci w ciągu jednego roku podatkowego rząd wprowadza zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla księgowych to nie lada wyzwanie, większości firm dopiero udało się dostosować do założeń Polskiego Ładu 1.0, a tu kolejna niespodzianka. Podobnie podatnicy – muszą kolejny raz oswoić się ze zmianami w wynagrodzeniach.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej i obniżka PIT

Zgodnie z podpisana już ustawą przez Prezydenta, płatnicy od 1 lipca 2022 r. nie będą zobowiązani do naliczania ulgi dla klasy średniej. Pozostaje jednak pytanie co z ulgą naliczaną w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. Jak wynika ze zmian ogłoszonych przez rząd, ulga zostanie zniesiona w odniesieniu do dochodu uzyskanego od 1. stycznia 2022 r., ale nie oznacza to konieczności dokonania korekt. Podatnicy nie uwzględnią tej ulgi w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2022.

Jeśli zastosowanie ulgi dla klasy średniej będzie korzystniejsze dla podatnika niż zasady obowiązujące od 1. lipca 2022, wyjątkowo będziemy mogli zastosować ją dla rozliczenia PIT za rok 2022, wówczas naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie zobowiązany do przeliczenia korzystniejszego rozwiązania i zwrotu podatnikowi różnicy. 

Poza likwidacją ulgi dla klasy średniej, obniżono podatek PIT z 17% do 12%, co oznacza zmianę kwoty zmniejszającej podatek, w skali roku wyniesie ona 3600 zł, a nie jak dotąd 5100 zł. W stosunku miesięcznym (1/12 kwoty zmniejszającej podatek) oznacza to obniżanie zaliczek na podatek dochodowy o 300 zł, zamiast dotychczasowych 425 zł.

PIT-2 – czy nadal musimy go składać?

Nadal, aby płatnik potrącał kwotę zmniejszającą podatek, konieczne jest złożenie przez podatnika PIT-2, a zatem oświadczenia uprawniającego płatnika do potrącania kwoty zmniejszającej podatek.

Jak wynika z nowelizacji, PIT-2 składać będą mogli również podatnicy uzyskujący przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście, a zatem z umów zlecenia, o dzieło, czy z kontraktów menedżerskich.

Dodatkowo oświadczenie PIT-2 podatnik będzie mógł złożyć max. trzem płatnikom, a nie tak jak dotąd tylko jednemu. Warto zwrócić tutaj uwagę, że oświadczenia te będą składane pod odpowiedzialnością karną. 

Co z zaliczkami na podatek dochodowy?

1 lipca znika obowiązek podwójnego liczenia zaliczek. Tym samym zostanie zniesiony obowiązek obliczania zaliczek na podatek dochodowy wg zasad obowiązujących w roku podatkowym 2021, jak i wg zmian, jakie wniósł Polski Ład w styczniu 2022 r.

Czy wynagrodzenia netto wzrosną?

W związku ze zmianami, które wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. większość podatników zyska, a ich miesięczne wynagrodzenia netto będą wyższe w porównaniu do roku 2021. Należy jednak pamiętać, że istnieje grupa podatników, dla której zmiany nie będą korzystne, a ich wynagrodzenie w porównaniu do tego z 2021 roku w dalszym ciągu będzie niższe.

Zwiększenie wynagrodzenia netto spowodowane jest głównie obniżeniem stawki podatkowej z 17% na 12%. Wskutek obniżenia stawki brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku nie będzie aż tak dotkliwy. Dodatkowo ustawodawca przewiduje pozostawienie zwiększonej kwoty wolnej od podatku (30 000 zł rocznie) oraz podwyższonego pierwszego progu podatkowego (120 000 zł rocznie).

Niemniej, składka zdrowotna pozostanie na poziomie 9%, zatem w porównaniu do 2021 roku podatki nie będą niższe. Obciążenia będą wynosić 12 % PIT plus 9% składki zdrowotnej. W 2021 roku składka zdrowotna była odliczana i obciążenia podatkowe wynosiły 17% plus 1,25 składki zdrowotnej, która do wprowadzenia Polskiego Ładu podlegała odliczeniu od podatku w wymiarze 7,75%.

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli zaliczyć kwotę zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek, maksymalnie jednak do kwoty 8700 zł rocznie.

Podatnicy płacący ryczałt będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Ponieważ dla rozliczenia ryczałtowego najwyższa możliwa do zapłacenia składka zdrowotna wynosi 1007,81 zł, maksymalna kwota pomniejszenia przychodu wyniesie 503,91 zł. W skali roku ryczałtowcy będą mogli zyskać od 60 do 1028 zł.

Podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Większe wsparcie dla OPP

Posłowie zgodzili się na podniesienie wysokości procentowej podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5%, dzięki czemu będziemy mogli wesprzeć wybrane cele wyższą niż dotychczas kwotą.

Zmiany dla samotnych rodziców

Samotni rodzice będą mogli rozliczyć 2022 r. wraz z dzieckiem. Likwidacji ulega ulga w kwocie 1500 zł. Samotni rodzice nadal będą mogli rozliczyć się z dzieckiem na zasadach sprzed 2021 roku.

Inne preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

Z dniem 1 lipca 2022 zwiększona ma zostać kwota zarobków, które może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16 061,28 zł.

Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców, a dziecko jako odrębny podatnik również skorzysta z kwoty wolnej 30 tys. zł, zaś od rent rodzinnych dzieci do 18-tego roku życia nie będzie pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Co istotne, ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom.

Jednolity termin składania zeznania podatkowego

Zeznania podatkowe niezależnie od formy opodatkowania, podatnicy złożą w jednym terminie – do 30 kwietnia, tym samym rozliczyć się do tego dnia będą musieli również ryczałtowcy oraz podatnicy korzystający z karty podatkowej.

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *